Analysis of age and size structure of chain saws used in the selected regions of Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 55-61
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Analysis of age and size structure of chain saws used in the selected regions of Poland

WITOLD ZYCHOWICZ
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In the second half of 2007 there were carried out survey investigations aiming at determination of the technical equipment stock in forest service plants operating within the area of Regional Management of State Forests in Krosno, Olsztyn and Szczecin. The investigations covered 83 forest inspectorates out of 95 and there were involved 576 forest service plants out of 636. In these plants 3875 chain saws were used, including 3001 of Husqvarna make (77.4%), 813 of Stihl make (21.0%) and 61 of other producers (1.6%). The average chain saw age amounted to 1.89 year, while it varied in forest inspectorates from 0.37 to 5.49 year. The medium group of chain saws was predominant and made 85.3%.

Key words: forestry, chain saw, exploitation, forest operations.

Streszczenie: Analiza struktury wieku i wielkości pilarek użytkowanych w wybranych regionach Polski. Badania ankietowe mające na celu określenia wyposażenia w sprzęt techniczny zakładów usług leśnych działających na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Olsztynie i Szczecinie zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2007 roku. Badania objęły osiemdziesiąt trzy nadleśnictwa spośród dziewięćdziesięciu pięciu, uczestniczyło w nim 576 zakładów usług leśnych spośród 636. W Zakładach Usług Leśnych użytkowano 3875 pilarek, w tym 3001 marki Husqvarna (77,4%), 813 marki Stihl (21,0%) i 61 pilarek innych producentów (1,6%). Przeciętny wiek pilarek wyniósł 1,89 roku, przy czym w nadleśnictwach zmieniał się od 0,37 roku do 5,49 lat. Zdecydowanie przeważały pilarki z grupy średnich - stanowiły 85,3%.

Please use the following format to cite the selected article:
ZYCHOWICZ W. 2009. Analysis  of  age  and size structure of chain saws used in the selected regions of Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 55-61

Author's address:
Witold Zychowicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: witold_zychowicz@sggw.pl
 
ZYCHOWICZ  W. Analysis  of  age  and size structure of chain saws used in the selected regions of Poland