The reduction of harmful exhaust gases from diesel engines for the agricultural application through installing a plasma reactor in the exhaust system

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 47-54
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

The reduction of harmful exhaust gases from diesel engines for the agricultural application through installing a plasma reactor in the exhaust system

ANATOLY NIKOLAEWICZ KARTASHEVICH, WLADIMIR ANATOLIEWICZ BELOUSOV
Belarussian State Agricultural Academy, Gorki, Republic of Belarus

Abstract: Investigations on application of a specially designed plasma reactor in diesel engine exhaust system are presented. The bench tests of plasma reactor were carried out for the four-cylinder D-243 diesel engine in order to determine characteristic engine parameters. It was found that application of plasma reactor enabled to decrease concentration of NOX by 9,3-12,8% and the power spent on gas purification by 1.53 kW. Therefore, a plasma reactor will provide a decrease in the annual diesel fuel consumption for non-technological operations by up to 405.6 litres and to achieve the annual economic beneit up to 910.9 USD for one engine.

Key words: diesel engine, exhaust gases, plasma reactor.

Streszczenie: Redukcja szkodliwych gazów spalinowych silników wysokoprężnych stosowanych w rolnictwie przez zainstalowanie reaktora plazmowego w układzie wydechowym. Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania specjalnie skonstruowanego reaktora plazmowego w układzie wydechowym silnika wysokoprężnego. Przeprowadzono testy laboratoryjne reaktora plazmowego w czterocylindrowym silniku D-243 w celu określenia charakterystycznych parametrów silnika. Stwierdzono, że zastosowanie reaktora plazmowego pozwala na zmniejszenie stężenia NOX o 9,3-12,8% i mocy zużywanej na oczyszczenie gazów spalinowych o 1,53 kW. Dzięki temu reaktor plazmowy zapewnia zmniejszenie rocznego zużycia oleju napędowego w operacjach nietech-nologicznych do 406,6 l oraz roczne oszczędności do 910.9 USD. Zapotrzebowanie na moc reaktora plazmowego nie przekraczało 140 W.

Please use the following format to cite the selected article:
NIKOLAEWICZ KARTASHEVICH A., BELOUSOV V.A. 2009. The reduction of harm ful  exhaust  gases  from  diesel engines for  the  agricultural  application  through installing a plasma reactor in the exhaust system. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 47-54

Authors' address:
Karatshevich A .N. Belousov V.A.
Belarussian State Agricultural Academy
Michurina str. 5 213410 Gorki
Belarussia
NIKOLAEWICZ KARTASHEVICH A., BELOUSOV V.A. The reduction of harm ful  exhaust  gases  from  diesel engines for  the  agricultural  application  through installing a plasma reactor in the exhaust system