Estimation of efficiency of oat nitrogen top-dressing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 17–22
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 53, 2009)

Estimation of efficiency of oat nitrogen top-dressing

GALINA BATALOVA, LARISSA GORBUNOVA
N.V. Rudnitsky North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

Abstract: The reaction of three oat varieties to application of nitrogen top-dressing was investigated. The increases in grain productivity and quality were found, together with higher grain germination ability. The most effective utilization of nitrogen was observed for oat variety Argamak, which showed also best percentage of kernels in the panicle and panicle efficiency.

Key words: oat, fertilizing, nitrogen efficiency, grain productivity, grain quality.

Streszczenie: Ocena wykorzystania azotowego nawożenia  pogłównego owsa. Badano reakcję trzech odmian owsa na nawożenie pogłówne azotem. Stwierdzono wzrost wydajności ziarna i poprawę jego jakości oraz zdolności kiełkowania. Najbardziej efektywne wykorzystanie azotu stwierdzono dla odmiany Argamak, która wykazała najlepszy procent ziarniaków i dużą wydajność wiechy.

Please use the following format to cite the selected article:
BATALOVA G., GORBUNOVA L. E2009. stimation of efficiency of oat nitrogen top-dressing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 17–22

Authors’ address:
Galina Batalova
Larissa Gorbunova
North-East Agricultural Research Institute
N.V. Rudnitsky
610007 Kirov
Lenin str. 166-a
Russia
BATALOVA G., GORBUNOVA L. Estimation of efficiency of oat nitrogen top-dressing