Effect of auxiliary plough elements on ploughing quality

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 11–16
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 53, 2009)

Effect of auxiliary plough elements on ploughing quality

CZESŁAW WASZKIEWICZ, JACEK KLONOWSKI, JAROSŁAW KLIMKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Investigations on the effect of cutter and scraper on ploughing quality was carried out in a soil bin. There was found a significant effect of  investigated auxiliary elements on ploughing quality  parameters: ridge throw and indices of soil  thickness irregularity and soil loosening. The biggest changes in  soil  hickness irregularity were found in all investigated measuring variants.

Key words: soil bin, ploughing quality, cutter, scraper.

Streszczenie:  Wpływ  pomocniczych  elementów pługa  na  jakość orki. Przeprowadzono  badania wpływu elementów pomocniczych pługa na jakość orki. Badania wykonano w kanale glebowym dla dwóch elementów pomocniczych: ścinacza i zgarniacza  listwowego,  które  mocowano do dwóch pe!łowymiarowych korpusów płużnych. Korpusy pochodziły  z  różnych  pługów.  Jakość orki oceniano za pomocą wskaźnika nierównomierności miąższości i spulchnienia gleby oraz  odrzucenia i kąta odwrócenia skiby. Stwierdzono, że dla zastosowanych  wariantów  pomiarowych  rodzaj zamontowanego  elementu  pomocniczego  do korpusu płużnego miał istotny wpływ na odrzut skiby, wskaźniki  nierównomierności miąższości i spulchnienia gleby. Największym zmianom ulegał wskaźnik nierównomierności miąższości, natomiast kąty odwrócenia skiby i miąższość zaoranej warstwy gleby były na podobnym poziomie.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ  CZ.,  KLONOWSKI J., KLIMKOWSKI J. 2009. Effect of auxiliary plough  elements  on  ploughing  quality. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 11–16

Authors’ address:
Czesław Waszkiewicz, Jacek Klonowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail:kmrl@sggw.pl
 

WASZKIEWICZ  CZ.,  KLONOWSKI J., KLIMKOWSKI J. Effect of auxiliary plough  elements  on  ploughing  quality