Optimization of friction welding parameters with the use of simulated annealing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 91–96
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Optimization of friction welding parameters with the use of simulated annealing

RADOSŁAW WINICZENKO
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at application of simulated annealing in optimization of friction welding parameters. The Genetic Algorithm and Direct Search packet implemented in Matlab version 7.6.0 was used to find an objective function. The results of tension strength investigations carried out on the steel samples are compatible with the predicted values. The highest strength of connection equal to Remax = = 609 MPa was obtained for the following welding parameters: friction force Pt = 25 kN, friction time  Tt = 3 sec, upsetting force  Ps = 35 kN and upsetting time Ts = 3 sec.

Key words: simulated annealing, friction welding, austenitic steel.

Streszczenie: Optymalizacja parametrów zgrzewania tarciowego za pomocą symulowanego wyżarzania. Celem pracy było zastosowanie symulowanego wyżarzania do optymalizacji parametrów zgrzewania tarciowego. Do znalezienia funkcji celu użyto pakietu GADS (ang. Genetic Algorithm and Direct Search) zaimplementowanego w Matlabie wersji 7.6.0. Wyniki badań wytrzymałościowych na rozciąganie przeprowadzonych na próbkach stalowych są zgodne z prognozowanymi. Największą wytrzymałość złącza równą Remax = 609 MPa osiągnięto dla następujących parametrów zgrzewania: siły tarcia  Pt = 25 kN, czasu tarcia Tt = 3 s, siły spęczania Ps = 35 kN oraz czasu spęczania Ts = 3 s.

Please use the following format to cite the selected article:
WINICZENKO R. 2009. Optimization of friction welding parameters with the use of simulated annealing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 91–96

Authors’ address:
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland
WINICZENKO R. Optimization of friction welding parameters with the use of simulated annealing