Selection of aeration vent areas in the ventilating duct of mushroom-growing house

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 77–83
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Selection of aeration vent areas in the ventilating duct of mushroom-growing house

LEONARD VORONTSOV, EWA WACHOWICZ
Department of Automatics, Koszalin University of Technology

Abstract: A method for selection of aeration vent areas situated along the ventilating duct of mushroom-growing house is presented. The vent areas were calculated with the use of a genetic algorithm. Due application of this method, the requested regular air propagation in the cultivation house is ensured.

Key words: mushroom-growing house, ventilating duct, air flow, aeration vent areas, optimization.

Streszczenie: Dobór pól powierzchni otworów nawiewowych w kanale wentylacyjnym pieczarkarni. W pracy przedstawiono metodę doboru pól powierzchni otworów nawiewowych, zlokalizowanych wzdłuż długości kanału wentylacyjnego pieczarkarni. Obliczeń pól powierzchni dokonano z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Dzięki zastosowaniu tej metody zapewniony jest wymagany, równomierny rozpływ powietrza w hali uprawowej.

Please use the following format to cite the selected article:
VORONTSOV L., WACHOWICZ E. 2009. Selection of aeration vent areas in the ventilating duct of mushroom-growing house. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 77–83

Authors’ address:
Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15/17, 75-620 Koszalin
Poland
e-mail: barguda@o2.pl
e-mail: ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
 
VORONTSOV L., WACHOWICZ E. Selection of aeration vent areas in the ventilating duct of mushroom-growing house