Energy consumption in convectional drying of apples

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 51–56
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Energy consumption in convectional drying of apples

SZYMON GŁOWACKI, MARIUSZ SOJAK, SYLWESTER SIWIEC
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at determination of thermal energy consumption in heating up the drying medium during convectional drying of apple particles in the tunnel and fluidization dryers, as well as determination of the effect of temperature and shape of the cut apple particles on energy consumption. Dynamics of energy consumption changes as the function of temperature was higher during drying of bigger apple particles, particularly when the fluidization drying method was used. The effect of particles’ shape and dimensions on the thermal energy consumption was lower during drying in the tunnel dryer, then that in the fluidization dryer, but drying time in the tunnel dryer was considerably longer, and the thermal energy consumption was twice as much. The differences in energy consumption needed for apple drying in both dryers were the bigger, the bigger were the apple particles.

Key words: energy, drying, apples, dryers.

Streszczenie: Energochłonność konwekcyjnego suszenia jabłek. W pracy przedstawiono wyniki zużycia energii cieplnej potrzebnej do nagrzania materiału podczas suszenia krajanki jabłek metodą konwekcji wymuszonej w suszarce z poziomym przepływem powietrza (suszarka tunelowa) oraz w suszarce fluidyzacyjnej.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu:
GŁOWACKI S., SOJAK M., SIWIEC S. 2009. Energy consumption in convectional drying of apples. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 51–56

Authors’ address:
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland
e-mail: szymon_glowacki@sggw.pl
 
GŁOWACKI S., SOJAK M., SIWIEC S. Energy consumption in convectional drying of apples