Productivity of machine timber harvesting at the wind-damaged site

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 41–49
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Productivity of machine timber harvesting at the wind-damaged site

JACEK BRZÓZKO, BEATA SZERESZEWIEC, ELŻBIETA SZERESZEWIEC
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented results of investigations on the effective and operational productivity of machine timber harvesting at the site afflicted with disastrous windfalls in Forest Inspectorate Przedbórz (RDLP Łódź). The obtained productivity was lower by about 40–60%, when compared to usual values recorded under similar natural conditions. This was due to peculiarity of the site after natural calamity, involving conditions not occurring in the scheduled harvesting and decreasing operational productivity (e.g. various types of tree damages, which called for different approach of the machine operator). The operator’s experience and the machine grade were other factors influencing harvesting productivity at the sites afflicted with natural calamity.

Key words: windfall, after-calamity stand, timber harvesting, productivity.

Streszczenie: Wydajność maszynowego pozyskiwania drewna z obszaru uszkodzonego przez wiatr. W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności efektywnej i operacyjnej maszynowego pozyskiwania drewna z obszaru dotkniętego klęską wiatrołomów w Nadleśnictwie Przedbórz (RDLP Łódź). Maszynowy sposób pozyskiwania jest w stosunku do pracy pilarkami spalinowymi znacznie bezpieczniejszy, co powinno go preferować podczas planowania technologii uprzątania powierzchni poklęskowej. W czasie badań uzyskano  wartości wydajności około 40–60% mniejsze w porównaniu do pozyskiwania rębnego w zbliżonych warunkach przyrodniczych. Powodem tego jest specyfi  ka obszaru poklęskowego, na którą składają się czynniki niewystępujące w warunkach planowego pozyskiwania, zmniejszające znacząco wydajność pracy (np. różne typy uszkodzeń drzew wymagające odmiennego podejścia operatora maszyny). Innymi czynnikami o dużym wpływie na wydajność pozyskiwania z obszarów poklęskowych są klasa maszyny i doświadczenie operatora. W trudnych warunkach mogą one często decydować nie tylko o wydajności  pozyskiwania, ale także o awaryjności maszyn.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., SZERESZEWIEC B., SZERESZEWIEC E. 2009. Productivity of machine timber harvesting at the wind-damaged site. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 41–49

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl
 
BRZÓZKO J., SZERESZEWIEC B., SZERESZEWIEC E. Productivity of machine timber harvesting at the wind-damaged site