Analysis of seasonal character of the demand for post-warranty service repairs of agricultural tractors

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 27–33
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Analysis of seasonal character of the demand for post-warranty service repairs of agricultural tractors

SŁAWOMIR JUŚCIŃSKI, WIESŁAW PIEKARSKI
Department of Power Engineering and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The problem of variable demand for agricultural vehicles in the distribution chain is presented. There are presented the logistic issues in realization of spare part purchase orders in repairs of agricultural tractors. The results of investigations and their analysis on post-warranty repairs of John Deere tractors are discussed. The investigations were carried out in 2003–2005 in the Service Department of the authorized dealer of John Deere tractors. The obtained results were elaborated statistically and the seasonal indices values were calculated. The post-warranty repair time distributions were analyzed with respect to the schedule of agro-technical operations recommended for the crops in Poland.

Key words: logistics, service, agricultural tractor repairs.

Streszczenie: Analiza sezonowości popytu na serwisowe naprawy pogwarancyjne ciągników rolniczych. Zaprezentowano problem zmiennego zapotrzebowania na pojazdy rolnicze w  łańcuchu dystrybucji. Przedstawiono zagadnienia logistyczne przy realizacji zleceń zakupu części zamiennych na potrzeby napraw ciągników rolniczych. Omówiono wyniki badań i ich analizę dla napraw pogwarancyjnych ciągników marki JOHN DEERE. Badania przeprowadzono w Dziale Serwisu autoryzowanego dystrybutora ciągników rolniczych koncernu JOHN DEERE. Cykl badań obejmował lata 2003–2005. Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie obliczając wartość indeksów sezonowych. Rozkłady czasowe napraw pogwarancyjnych poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych zalecanego dla upraw na terenie Polski.

Please use the following format to cite the selected article:
JUŚCIŃSKI S., PIEKARSKI W. 2009. Analysis of seasonal character of the demand for post-warranty service repairs of agricultural tractors. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 27–33

Authors’ address:
Katedra Energetyki i Pojazdów
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
Poland
e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl
e-mail: wieslaw.piekarski@up.lublin.pl
 
JUŚCIŃSKI S., PIEKARSKI W. Analysis of seasonal character of the demand for post-warranty service repairs of agricultural tractors