Profitability of energy plants cultivation with consideration to production and market risk as a limiting factor of biomass production for the power plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 19–25
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Profitability of energy plants cultivation with consideration to production and market risk as a limiting factor of biomass production for the power plants

1JACEK SKUDLARSKI, 1JAROSŁAW OSIAK, 2WALDEMAR IZDEBSKI
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Section of Production Management, Warsaw University of Technology

Abstract: The economic analysis was performed for cultivation of the selected cereals and perennial energy plants. The expected financial values were calculated with consideration to the value of price and market risk. Under variable price conditions, only biomass production of Salix viminalis was found profitable, while cultivation of other plants could yield the profit only in situation of advantageous purchase prices.

Key words: biomass, production cost, profitability, risk.

Streszczenie: Opłacalność uprawy roślin energetycznych z uwzględnieniem ryzyka produkcyjnego i rynkowego jako czynnik limitujący produkcję biomasy na potrzeby zakładów energetycznych. Dokonano analizy ekonomicznej uprawy wybranych roślin zbożowych oraz roślin energetycznych wieloletnich. Obliczono również  finansowe wartości oczekiwane uwzględniające wartość ryzyka cenowego oraz produkcyjnego. W sytuacji zmiennych warunków cenowych opłacalna jest produkcja biomasy z wierzby energetycznej. Uprawa innych roślin może przynosić zyski, ale tylko w sytuacji korzystnych cen skupu.

Please use the following format to cite the selected article:
SKUDLARSKI J., OSIAK J., IZDEBSKI W. 2009. Profitability of energy plants cultivation with consideration to production and market risk as a limiting factor of biomass production for the power plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 19–25

Authors’ addresses:
Jacek Skudlarski, Jarosław Osiak
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland

Waldemar Izdebski
Zakład Zarządzania Produkcją
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Poland

SKUDLARSKI J., OSIAK J., IZDEBSKI W. Profitability of energy plants cultivation with consideration to production and market risk as a limiting factor of biomass production for the power plants