Effect of cereal cultivation technologies on soil compaction by the light tractor-machine outfits

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 11–18
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Effect of cereal cultivation technologies on soil compaction by the light tractor-machine outfits

JERZY BULIŃSKI1, ZBIGNIEW MAJEWSKI2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Soil compaction is usually associated with application of large and very heavy agricultural equipment. However, utilization of light tractors and machinery in small farms can lead to substantial soil compaction and unfavourable conditions of cultivated crops. The paper presents typical technologies for cereal cultivation in Polish small farms, different with respect to working width of the outfits applied, wheel loading values, and modes of tractor running over the field. The pressures of wheels on the  field surface of tractor outfits used in particular technologies were analyzed together with distribution of the outfits’ tracks. It was found that tractor trailed machines caused an increased soil compaction (by 43–59%) in relation to tractor mounted machinery. The biggest field surface coverage with tracks (over 61%) was found for tractor trailed outfits of small working width, running over the field by traditional manner.

Key words: tractor-machine outfit, wheel pressures, cereal cultivation technologies.

Streszczenie: Wpływ technologii uprawy zbóż na ugniatanie gleby przez lekkie agregaty ciągnikowo-maszynowe.  W rozwiązywaniu zagadnień ugniatania gleby kołami agregatów ciągnikowych należy uwzględnić problematykę optymalizacji zestawienia parametrów techniczno-eksploatacyjnych agregatu ciągnikowego. Problem ten jest szczególnie ważny w małych gospodarstwach rolniczych, w których ze względu na ograniczone możliwości  finansowe zestawianie narzędzi, maszyn z ciągnikiem do technologii najczęściej odbywa się bez uwzględniania kryteriów doboru, takich jak: szerokości robocze, masa itp. W pracy zestawiono typowe technologie uprawy zbóż stosowane w małych gospodarstwach rolniczych województwa podlaskiego. Technologie zróżnicowano ze względu na szerokości robocze agregatów i wartości obciążeń kół, sposobu wykonywania przejazdów po polu. Wykonano analizę rozkładu i wartości nacisków kół na powierzchni pola agregatów ciągnikowych stosowanych w rozpatrywanych technologiach. Badania i analizy wykazały, że największą powierzchnię pola pokrytą śladami (> 61%) pozostawiały po sobie agregaty o małej szerokości roboczej, przyczepiane do ciągnika i poruszające się po polu systemem tradycyjnym. Najkorzystniejszy rozkład  śladów i strukturę nacisków otrzymano dla wariantu technologii opartego na ścieżkach przejazdowych, zakładanych od zabiegów uprawy wykonywanej przed siewem. Stosowanie takich technologii wymaga użycia satelitarnego systemu prowadzenia agregatu po polu (DGPS) we wszystkich zabiegach technologii.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., MAJEWSKI Z. 2009. Effect of cereal cultivation technologies on soil compaction by the light tractor-machine outfits. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 11–18

Authors’ address:
Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland

Zbigniew Majewski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland

BULIŃSKI J., MAJEWSKI Z. Effect of cereal cultivation technologies on soil compaction by the light tractor-machine outfits