Effect of plough body on the quality of ploughing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 5–9
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Effect of plough body on the quality of ploughing

CZESŁAW WASZKIEWICZ, JACEK KLONOWSKI, JAROSŁAW GŁUCH
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Investigations on ploughing quality was carried out in a soil bin for two plough bodies. It was found that the investigated bodies significantly affected the ploughing quality evaluation parameters: throw of ridge, width of furrow bottom and coefficients of soil thickness irregularity and soil loosening. In the measuring variants the biggest changes were found for the index of soil thickness irregularity.

Key words: plough body, soil bin, ploughing quality.

Streszczenie: Wpływ korpusu płużnego na jakość orki. Przeprowadzono badania jakości orki w kanale glebowym, dla dwóch różnych korpusów płużnych. Jeden korpus pochodził z zawieszanego pługa obracalnego, a drugi z pługa zagonowego. Jakość orki oceniano za pomocą wskaźnika nierównomierności miąższości i spulchnienia gleby oraz szerokości dna bruzdy, odrzucenia i kąta odwrócenia skiby. Stwierdzono,  że wartości większości badanych parametrów były większe dla korpusu pochodzącego z zawieszanego pługa obracalnego. Największym zmianom podlegały wskaźniki nierównomierności miąższości i spulchnienia gleby, natomiast kąty odwrócenia skiby były na podobnym poziomie.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ C., KLONOWSKI J., GŁUCH J. 2009. Effect of plough body on the quality of ploughing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 5–9

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland
WASZKIEWICZ C., KLONOWSKI J., GŁUCH J. Effect of plough body on the quality of ploughing