Planning of food production with the use of evolutionary algorithms

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 89–95
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Planning of food production with the use of evolutionary algorithms

RADOSŁAW WINICZENKO
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The genetic algorithms have more and more applications in scientific, engineering and management  fields. The reason of this popularity is quite obvious: the genetic algorithms are simple, but also powerful tool for searching of better results. Genetic algorithms are biologically inspired search procedures that have been used to solve different problems. They try to extract ideas from a natural system, in particular the natural evolution, in order to develop computational tools for solving engineering problems. The paper presents a general principle of genetic algorithms operation and their application in planning of production.

Key words: genetic algorithms, production planning, optimization.

Streszczenie: Planowanie produkcji spożywczej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Prostota działania algorytmów ewolucyjnych i ich naturalność sprawiły, że stały się one obiecującą metodą rozwiązań wielu problemów technolo gicznych. Obecnie zastosowanie algorytmów ewolucyjnych jest imponujące, stosowane są one bowiem w podejmowaniu decyzji, minimalizacji kosztów, modelowaniu  finansowym,  optymalizacji czy planowaniu produkcji. Z reguły algorytmy  te mogą być wykorzystane  w zadaniach praktycznych dla trudnych zagadnień optymalizacyjnych i poszukiwania, jeśli nie są możliwe rozwiązania numeryczne lub heurystyczne albo zmierzają one do niesatysfakcjonujących rezultatów. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną zasadę działania algorytmów genetycznych i ich zastosowanie w procesie planowania produkcji spożywczej.

Please use the following format to cite the selected article:
WINICZENKO R. 2010. Planning of food production with the use of evolutionary algorithms. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 89–95

Author’s address:
Radosław Winiczenko
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: radoslaw_winiczenko@sggw.pl 
 
WINICZENKO R. Planning of food production with the use of evolutionary algorithms