Analysis of opening cones of selected coniferous trees

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 57–64
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Analysis of opening cones of selected coniferous trees

MONIKA ANISZEWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There is described the phenomenon of opening cones of common pine, spruce and European larch during process of seed extraction: at the beginning – when the cones are closed, in the middle of the process – when the cones are deflected but the seeds can not be extracted, and after completion of the process – when the seeds fall out. The specifi cation (structure) and dimensions of cone scales for the above species are given. The highest deflection of cone scales in relation the a stem was found for spruce (up to 50º), causing free extraction of the seeds with wings, while the least angle was found for larch (up to 30º), where seeds could not be extracted from the cone; this called for additional operations, e.g. mechanical crushing of scales.

Key words: drying, scale, cone, pine, spruce, larch.

Streszczenie:  Analiza otwarcia szyszek wybranych drzew iglastych. W artykule autorka opisuje zjawisko otwarcia łusek trzech gatunków szyszek pospolicie występujących w Polsce: sosny zwyczajnej,  świerka  pospolitego i  modrzewia  europejskiego w czasie przebiegu procesu łuszczenia. Rejestruje obrazy szyszek na początku procesu – gdy szyszki są zamknięte, w połowie – gdy łuski odchylają się, lecz nie można z nich wydobyć jeszcze nasion, i po zakończeniu – gdy z szyszek wypadają nasiona. Opisuje budowę łusek i przedstawia ich wymiary. Stwierdza, że łuski szyszek świerka otwierają się najszybciej spośród wymienionych, a ich kąt odchylenia w stosunku do trzpienia wynosi – do 50º, powodując swobodne oddzielenia nasion ze skrzydełkami. Szyszki modrzewia otwierają się najwolniej, a kąt odchylenia  łusek jest najmniejszy – do 30º, przez co nasiona nie mogą wydostać się z szyszki. Dlatego w celu ich pozyskania należy wprowadzić dodatkowe zabiegi, np. mechaniczne.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA  M. 2010. Analysis of opening cones of selected coniferous trees. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 57–64

Author’s address:
Monika Aniszewska
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
ANISZEWSKA  M. Analysis of opening cones of selected coniferous trees