Greenhouse heating systems in the economic approach

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 47–55
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Greenhouse heating systems in the economic approach

ERSIN KARACABEY1, PIOTR F. BOROWSKI2
1Agricultural Machinery Department, EGE University, Turkey
2Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Greenhouse production enables to get agricultural crop outside the normal vegetation period with higher yield in comparison to open field production, by controlling environmental factors such as temperature, light and relative moisture. Among these factors, temperature has very important effects on plant growth. Temperature controls many physiological activities in plant life as well as affects the soil as plant life environment. Maintaining temperature at desired level in greenhouse by using suitable systems is needed for modern production. But the share of heating in total greenhouse production cost is very high and it can go up to 60 percent. Due to that, it is very important to reduce heating cost for a profi table greenhouse production by using renewable energy resources and providing energy conservation. In this study, factors affecting greenhouse heating cost and the ways of decreasing cost were examined.

Key words: greenhouse heating systems, cost of heating systems, economic efficiency.

Streszczenie: Ekonomiczne aspekty systemów ogrzewania szklarni. Produkcja szklarniowa pozwala uzyskać produkty roślinne poza normalnym okresem wegetacji, zapewniając jednocześnie uzyskanie wyższej wydajności w porównaniu z produkcją polową dzięki kontroli takich czynników środowiskowych, jak temperatura, światło i wilgotność. Wśród wymienionych czynników temperatura ma kluczowy wpływ na wzrost roślin. Utrzymanie temperatury na pożądanym poziomie w warunkach szklarniowych jest możliwa poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów grzewczych. Udział ogrzewania w całkowitych kosztach produkcji jest bardzo wysoki i może sięgać nawet do 60%. W celu uzyskania rentownej produkcji w systemie ogrzewania można wykorzystywać odnawialne źródła energii. W artykule zaprezentowano wyniki badań z uwzględnieniem czynników wpływających na koszty ogrzewania i zaproponowano sposoby ich obniżenia.

Please use the following format to cite the selected article:
KARACABEY E., BOROWSKI P. 2010. Greenhouse heating systems in the economic approach. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 47–55

Authors’ addresses:
Ersin Karacabey – Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
35100 Bornova-İzmir
TURKEY
e-mail: ersin.karacabey@ege.edu.tr

Piotr F. Borowski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: piotr_borowski@sggw.pl

KARACABEY E., BOROWSKI P. Greenhouse heating systems in the economic approach