Drying shrinkage of red currants

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 35–38
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Drying shrinkage of red currants

EWA KUKIEŁKO
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents results of investigations on shrinkage of red currants dried under the natural convection conditions at temperature 60ºC. The volume of dried fruits was measured in a vegetable oil. The drying shrinkage was determined basing on measurements of 12 selected samples of similar initial mass and volume. The shrinkage process was described with a linear function. The maximal shrinkage of 96% was found.

Key words: drying shrinkage, red currant, drying, natural convection

Streszczenie: Skurcz suszarniczy porzeczki czerwonej. Praca przedstawia wyniki serii badań pomiaru skurczu owoców porzeczki czerwonej suszonych w warunkach konwekcji naturalnej, w temperaturze 60°C. Pomiary objętości suszonych owoców wykonano w oleju roślinnym. Skurcz suszarniczy określono na podstawie pomiarów 12. wyselekcjonowanych próbek o zbliżonych parametrach masy początkowej i objętości początkowej. Proces skurczu opisano funkcją liniową. Wyznaczono maksymalny skurcz na poziomie 96%.

Please use the following format to cite the selected article:
KUKIEŁKO  E. 2010. Drying shrinkage of red currants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 35–38

Author’s address:
Ewa Kukiełko
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
ewa_kukielko@sggw.pl
KUKIEŁKO  E. Drying shrinkage of red currants