Investigations on rehydration process of dried prunes, apples and strawberries obtained under industrial conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 21–26
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Investigations on rehydration process of dried prunes, apples and strawberries obtained under industrial conditions

AGNIESZKA KALETA, KRZYSZTOF GÓRNICKI, AGATA KOWALIK, ANDRZEJ BRYŚ
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at investigating of the course of rehydration process of dried prunes, apples and strawberries. The dried material was produced in a chamber drier under industrial conditions. Drying process consisted of  three cycles: drying a bit, two-stage drying and two-stage secondary drying. Dried material was rehydrated in distilled water of temperature 20ºC during 6 hours and in distilled water of 100ºC during 2 hours. It is evident from obtained results that the applied drying conditions are more suitable for apples in respect of their quality.

Key words: drying, rehydration, prunes, apples, strawberries.

Streszczenie: Badanie przebiegu procesu rehydratacji suszu ze śliwek, jabłek i truskawek otrzymanego w warunkach przemysłowych. Celem pracy było badanie przebiegu procesu rehydratacji suszonych śliwek, jabłek i truskawek. Susz został wyprodukowany w suszarce komorowej w warunkach przemysłowych. Proces suszenia składał się z trzech cykli: obsuszania w temperaturze 30ºC, dwuetapowego suszenia w temperaturze kolejno 60 i 55ºC i dwuetapowego dosuszania (45 i 35ºC). Susz rehydratowano w wodzie destylowanej o temperaturze 20ºC przez 6 godzin i w wodzie destylowanej o temperaturze 100ºC przez 2 godziny. Aproksymacja danych doświadczalnych względnego przyrostu masy suszu podczas rehydratacji formułami empirycznymi dała dobre wyniki. Z uzyskanych rezultatów wynika, że zastosowane warunki suszenia są bardziej sprzyjające dla jabłek ze względu na ich jakość.

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA A., GÓRNICKI K., KOWALIK A., BRYŚ A. 2010. Investigations on rehydration process of dried prunes, apples and strawberries obtained under industrial conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 21–26

Authors’ address:
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: krzysztof_gornicki@sggw.pl
 
KALETA A., GÓRNICKI K., KOWALIK A., BRYŚ A. Investigations on rehydration process of dried prunes, apples and strawberries obtained under industrial conditions