Effect of design and exploitation parameters of spreader on the quality of distributed nitro-chalk

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 13–19
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Effect of design and exploitation parameters of spreader on the quality of distributed nitro-chalk

CZESŁAW WASZKIEWICZ, PAWEŁ KACPRZAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents statistical analysis of the results of measurements on the effect of spreading disk rotational speed, setting angle of disk vanes, number of vanes and their kind on size reduction of nitro-chalk expressed by the share of granules bigger than 1 mm.

Key words: disk spreader, nitro-chalk, disk rotational speed, setting angle of vanes, number of vanes, kind of vanes, size distribution.

Streszczenie: Wpływ parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych rozsiewacza na jakość wysiewanego saletrzaku. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych (prędkości obrotowej tarczy rozsiewającej, kąta ustawienia  łopatek na tarczy, liczby łopatek na tarczy i rodzaju  łopatek) na jakość wysiewanego saletrzaku. Jako kryterium oceny wpływu badanych parametrów rozsiewacza na jakość wysiewanego saletrzaku przyjęto charakterystykę granulometryczną o wielkości granul powyżej jednego milimetra. Analiza statystyczna wyników badań wykazała, że wszystkie czynniki główne w istotny sposób wpływają na jakość wysiewanego saletrzaku, a różnice w udziale granul o wielkości powyżej jednego milimetra pomiędzy próbą  bazową a poszczególnymi kombinacjami może sięgać powyżej 72%.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ CZ., KACPRZAK P. 2010. Effect of design and exploitation parameters of spreader on the quality of distributed nitro-chalk. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 13–19

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
WASZKIEWICZ CZ., KACPRZAK P. Effect of design and exploitation parameters of spreader on the quality of distributed nitro-chalk