Constructional diagram of machine for apple slicing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 75–78
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Constructional diagram of machine for apple slicing

PETRO BALKOWSKI, ANDRII NAIDA, VITALII SOKOLIUK, OLEH BOIKO
Lviv National Agrarian University

Abstract: There is presented a laboratory stand developed to investigate the efforts during slicing of apples. The design assumptions and operation of the stand are discussed.

Key words: constructional diagram, cutter, fruit slicing.

Streszczenie: Schemat konstrukcyjny urządzenia do cięcia jabłek na plastry. W artykule opisano zaprojektowane i wykonane urządzenie do cięcia jabłek na plastry. Podano założenia przyjęte podczas projektowania oraz zasady działania urządzenia i metodykę pomiaru sił potrzebnych do cięcia jabłek. Określono maksymalną siłę dla jabłek zimowych odmiany „Snow Calvin”.

Please use the following format to cite the selected article:
BALKOWSKI P., NAIDA A., SOKOLIUK V., BOIKO O. 2011. Constructional diagram of machine for apple slicing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 75–78

Authors’ address:
Balkowski P., Naida A., Sokoliuk V., Boiko O.
Lwowski Narodowy Agrarny Universytet
ul. Wołodymyra Wełykoho 1
80 381 Lwów – Dublany
Ukraina
BALKOWSKI P., NAIDA A., SOKOLIUK V., BOIKO O. Constructional diagram of machine for apple slicing