Analysis of effectiveness of milking robots implementation with the examples of selected European countries

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 67–73
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Analysis of effectiveness of milking robots implementation with the examples of selected European countries

MAREK GAWORSKI, MARCIN GOCŁOWSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: This work aims at analysis of indices characterizing utilization of an onestand milking robot as well as at comparison of repayment periods of AMS in several European countries. It was analyzed on the basis of sold milk profits obtained from  milking robots, as a result of changes in the milk yield of cows and milk prices in 1999–2002 and 2005–2008. It was found that in 2005–2008 the repayment period of one-stand milking robot was shortened when compared to earlier period mentioned; it is a signifi cant circumstance inspiring implementation of modern cow milking technique.

Key words: AMS, milk price, effectiveness, cow, profits, yield of milk.

Streszczenie: Analiza zróżnicowania efektywności wdrażania robotów udojowych na przykładzie wybranych krajów europejskich. W pracy przedstawiono analizę wskaźników charakteryzujących użytkowanie jednostanowiskowego robota udojowego oraz porównanie długości okresu spłaty AMS w kilkunastu krajach europejskich. Długość okresu spłaty AMS analizowano na podstawie przychodów pochodzących ze sprzedaży mleka pozyskiwanego robotem udojowym, stanowiących wynik zmian wydajności mlecznej krów i ceny mleka w latach 1999–2002 i 2005–2008. Stwierdzono,  że w latach 2005–2008 skróceniu uległ czas spłaty jednostanowiskowego robota udojowego w porównaniu z wyróżnionym przełomem wieków, co stanowi istotną przesłankę inspirującą wdrażanie nowoczesnej techniki w doju krów.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., GOCŁOWSKI M. 2010. Analysis of effectiveness of milking robots implementation with the examples of selected European countries. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 67–73

Authors’ address:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
u. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl
GAWORSKI M., GOCŁOWSKI M. Analysis of effectiveness of milking robots implementation with the examples of selected European countries