Effectiveness of electrical energy consumption in milling plant

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 57–65
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Effectiveness of electrical energy consumption in milling plant

BOGDAN DRÓŻDŻ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigations on energetic effectiveness in a milling plant are presented. The effect of technological and technical factors on electrical energy consumption was determined. The obtained regression equations can be used in rationalization and predicting of electrical energy consumption and also in development of a model for milling plants as the energy users.

Key words: milling industry, milling of cereals, energetic effectiveness, energy consumption

Streszczenie. Efektywność zużycia energii elektrycznej w zakładzie młynarskim.  Przedstawiono syntezę wyników badań nad wpływem różnych czynników technologicznych i technicznych na zapotrzebowanie energii do rozdrabniania ziarna zbóż. Stosując własną metodykę określono przepływy materiałowo-energetyczne zakładu młynarskiego oraz efektywność zużycia energii elektrycznej. Efektywność energetyczna analizowanego zakładu wynosiła  średnio w ciągu roku 17,61 kg ziarna/kW·h lub 12,56 kg mąki/kW·h. Wykazano,  że przerób ziarna jak też produkcja mąki wyjaśniały zmienność zużycia energii elektrycznej w zakresie od 88,4–91,7%. Największą przydatność do oceny efektywności energetycznej miały wskaźniki odniesione do jednostki produkcji mąki.

Please use the following format to cite the selected article:
DRÓŻDŻ B. 2010. Effectiveness of electrical energy consumption in milling plant. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010. s. 57–65

Author’s address:
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Polska
bogdan_drozdz@sggw.pl
DRÓŻDŻ B. Effectiveness of electrical energy consumption in milling plant