Raw material base of Western Ukraine region for biodiesel production

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 45–49
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Raw material base of Western Ukraine region for biodiesel production

STEPAN KOVALYSHYN
Lviv National Agrarian University

Abstract: Potentially available areas for growing winter rape, accounting optimally admitted norms of its rotation as the basic oil-yielding crop of Western Ukraine region, are defined in the article. The amount of rape oil biodiesel production is estimated. On the example of Lviv region a portion of replacement of oil fuel by biodiesel was demonstrated.

Key words: raw material, winter rape, areas for growing, yield, biodiesel, mobile power means.

Streszczenie: Baza surowcowa zachodniego regionu Ukrainy dla produkcji biodiesla. Wyznaczono potencjalnie  możliwe powierzchnie uprawy rzepaku ozimego,  z uwzględnieniem maksymalnie dopuszczalnych norm intensywności jego uprawy w płodozmianie, jako głównej rośliny oleistej zachodniego regionu Ukrainy. Obliczono wolumen produkcji biodiesela z oleju rzepakowego. Na przykładzie regionu Lwowa obliczono w jakim stopniu biodiesel mógłby zastąpić olej napędowy.

Please use the following format to cite the selected article:
KOVALYSHYN S. 2010. Raw material base of Western Ukraine region for biodiesel production. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 45–49

Author’s address:
Stepan Kowałyszyn
Lwowski Narodowy Agrarny Uniwersytet
ul. Wołodymyra Wełykoho 1
80381 Lwów-Dublany
Ukraina
e-mail: kovalyshyn@mail.ru
KOVALYSHYN S. Raw material base of Western Ukraine region for biodiesel production