Bulk density of chopped material of energetic plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 29–37
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Bulk density of chopped material of energetic plants

MICHAŁ SYPUŁA, ALEKSANDER LISOWSKI, JAROSŁAW CHLEBOWSKI, TOMASZ NOWAKOWSKI, ADAM STRUŻYK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at determination of bulk density of cut material of energetic plants for the mixtures of various particle dimensions. There was investigated the material chopped into chaff of the following plants: Salix viminalis, Rosa multifl ora, Miscanthus sinensis gigantean, Spartina pectinata, Sida hermaphrodita, Polygonum sachalinense and Helianthus tuberosus. The highest mean bulk density was found for Rosa multifora and  Salix viminalis, while the lowest value was found for  Spartina pectinata,  Miscanthus and Sida hermaphrodita. There were determined distributions of bulk density for investigated plants in the range of particle length from 0.82 mm to 33 mm. The highest bulk density was found for chopped particles of length 12.7 mm for  Rosa multifora and  Salix viminalis, and of length 7.1 mm for Miscanthus, Spartina and Sida. The bulk density distributions for Polygonum sachalinense and Helianthus tuberosus were linear.

Key words: bulk density, energetic plants, length of particles.

Streszczenie: Gęstość nasypowa rozdrobnionego materiału z roślin energetycznych. Celem pracy było wyznaczenie gęstości nasypowej rozdrobnionego materiału z roślin energetycznych dla mieszanin o różnych wymiarach cząstek. Do badań wykorzystano pocięty na sieczkę materiał z wierzby wiciowej, róży wielokwiatowej, miskanta olbrzymiego, spartiny preriowej, ślazowca pensylwańskiego, rdestu sachalińskiego i słonecznika bulwiastego. Największą  średnią gęstością nasypową charakteryzowały się drzewa i krzewy (róża wielokwiatowa i wierzba wiciowa), a najmniejszą trawy (spartina preriowa, miskant) i  ślazowiec pensylwański. Wyznaczono rozkłady gęstości nasypowej badanych roślin w zakresie długości cząstek od 0,82 mm do 33 mm. Największą gęstość nasypową uzyskano dla cząstek pociętych na długość 12,7 mm dla róży wielokwiatowej i wierzby, a na długość 7,1 mm dla miskanta, spartiny preriowej i ślazowca pensylwańskiego. Dla cząstek rdestu sachalińskiego i słonecznika bulwiastego rozkłady gęstości nasypowej miały charakter liniowy.

Please use the following format to cite the selected article:
SYPUŁA M., LISOWSKI A., CHLEBOWSKI J., NOWAKOWSKI T., STRUŻYK A. 2010. Bulk density of chopped material of energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s.29–37

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
SYPUŁA M., LISOWSKI A., CHLEBOWSKI J., NOWAKOWSKI T., STRUŻYK A. Bulk density of chopped material of energetic plants