Strength of Miscanthus sinensis giganteus stems

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 21–27
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Strength of Miscanthus sinensis giganteus stems

TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Baisng on carried out investigations on Miscanthus stems one can  find that moisture content of investigated internodes varied from 26.27% to 11.15% and decreased with an increase in distance from the ground. The bending force values for the  first three investigated zones did not differ statistically, since biometric parameters for these sections were similar. For sections VII and VIII a distinct force decrease to 72.56 N was found. Average values of specifi c bending energy varied from 2.11 to 3.39 mJ·mm–2, while their course had the nature similar to changes in moisture content of Miscanthus stems.

Key words: Miscanthus sinensis giganthean, bending specific energy

Streszczenie: Wytrzymałość  łodyg miskanta olbrzymiego (Miscanthus sinensis giganteus). Wzrost zapotrzebowania na materiał biologiczny z przeznaczeniem na cele energetyczne spowodował zainteresowanie roślinami o dużym potencjale plonotwórczym. Do takich roślin zaliczamy miskanta olbrzymiego. Przy uprawie w sprzyjających warunkach po trzecim roku uprawy plon może osiągać 30 t s.m./ha i utrzymuje się do 8–9 roku prowadzenia plantacji. Na rozwój lub ograniczenie upraw niezwykle ważnym czynnikiem jest zapewnienie specjalistycznych maszyn do jej zbioru i obróbki. Dlatego pozyskanie informacji niezbędnych do projektowania maszyn związanych z procesem zbioru roślin miskanta stało się koniecznością. W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z oceną maksymalnej siły występującej podczas zginania roślin na różnej wysokości jak również odpowiadającej jej energii jednostkowej.

Please use the following format to cite the selected article:

NOWAKOWSKI T. 2010. Strength of Miscanthus sinensis gigantheus stems. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010. s. 21–27

Author’s address:
Katerdra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Polska
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl
 
NOWAKOWSKI T. Strength of Miscanthus sinensis gigantheus stems