Edge effect in winter rape cultivation technology with traffic paths

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 5–12
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Edge effect in winter rape cultivation technology with traffic paths

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented results of a 3-year  fi eld experiment aimed at determination of winter rape yielding in the rows adjacent to traffic paths in comparison with the rows of compact plant  field. The edge effect of 61.5% was found, resulted from considerably higher number of siliques on plants next to paths. A decrease in yield from unsown path area was considerably compensated due to the edge effect.

Key words: winter rape, traffic paths, edge effect, edge row, yield compensation.

Streszczenie: Efekt brzegowy rzepaku ozimego w technologii ze  ścieżkami przejazdowymi. W pracy przedstawiono wyniki 3-letniego doświadczenia polowego, którego celem było określenie plonowania rzepaku ozimego w rządkach sąsiadujących ze  ścieżkami przejazdowymi w porównaniu do rządków łanu. Uzyskano efekt brzegowy w wysokości 61,5%, a wynikał z istotnie wyższej liczby łuszczyn zawiązanych na roślinach przy ścieżkach. Dzięki efektowi brzegowemu spadek plonu z nieobsianej powierzchni ścieżek został znacznie wyrównany.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2010. Edge effect in winter rape cultivation technology with traffic paths. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 5–12

 

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Polska

BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2010. Edge effect in winter rape cultivation technology with traffic paths.