Investigations on variability of labour demand in the selected forest inspectorate

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 101–107
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Investigations on variability of labour demand in the selected forest inspectorate

TOMASZ NUREK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Seasonal character of work is typical for technological processes dependent upon climatic conditions and natural cycles. Large group of seasonal workers makes diffi cult creation of effi cient enterprise of high organization culture. The investigations were carried out at forest inspectorate Trzebież belonging to Regional Management of State Forests (DRLP) in Szczecin. Data obtained from Information System of State Forests (SILP) enabled to determine the groups of operations of biggest labour demands together with demand variability during the year.

Key words: seasonal operations, seasonal employment, execution of forestry operations.

Streszczenie: Badanie zmienności zapotrzebowania na pracę w wybranym nadleśnictwie. Sezonowość prac jest typowym zjawiskiem dla procesów technologicznych, uzależnionych od warunków klimatycznych i naturalnych cykli przyrodniczych. Ma ona jednak niekorzystny wpływ na organizację pracy i strukturę zakładów usług leśnych. Duża grupa pracowników sezonowych utrudnia bowiem stworzenie sprawnego przedsiębiorstwa o wysokiej kulturze organizacyjnej. Badaniom poddano nadleśnictwo Trzebież należące do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinie. Uzyskane dane z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych pozwoliły określić grupy prac o największym zapotrzebowaniu na robociznę i jednocześnie zmienność tego zapotrzebowania w poszczególnych miesiącach ciągu roku. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że różnice w liczbie zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, w badanym nadleśnictwie, mogą dochodzić nawet do 50 pracowników.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T. 2011. Investigations on variability of labour demand in the selected forest inspectorate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 101–107

 

Author’s address:
Tomasz Nurek
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
Poland
NUREK T. Investigations on variability of labour demand in the selected forest inspectorate