Attempt at labour input evaluation for three cases of tree tending operations on urban sites

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 93–99
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Attempt at labour input evaluation for three cases of tree tending operations on urban sites

MONIKA ANISZEWSKA, ŁUKASZ KOŁODZIEJCZYK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are described three cases of tending operations performed on the trees: transplanting, fixing bonds and thinning within crown. Five groups of activities were distinguished to describe the selected operations. Duration and labour consumption of particular activities in the working cycle were determined.

Key words: transplanting, flexible bonds, tending thinning.

Streszczenie: Próba oceny pracochłonności trzech przypadków zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenach zurbanizowanych. W artykule opisano trzy przypadki zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na i przy drzewach: przesadzanie, zakładanie wiązań i cięcia w obrębie korony. W wybranych zabiegach wyróżniono pięć grup czynności, które opisywały ich przebieg. Wyznaczono czasy trwania czynności w cyklu pracy i pracochłonność. Czas przesadzania pojedynczego drzewa przy użyciu maszyny do przesadzania drzew dużych Optima 2500 metodą bez przygotowania bryły korzeniowej, wynosi około 1 godziny, zakładanie wiązań mających na celu ograniczenie odchylenia się względem siebie konarów wynosi ponad godzinę (1,14 h), zaś wykonanie cięć pielęgnacyjnych nad przeszkodami (w tym przypadku trakcją tramwajową) wynosi  średnio około 2,3 godziny.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., KOŁODZIEJCZYK Ł. 2011. Attempt at labour input evaluation for three cases of tree tending operations on urban sites. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 93–99

 

Authors’ address:
Monika Aniszewska, Łukasz Kołodziejczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn
Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
ANISZEWSKA M., KOŁODZIEJCZYK Ł. Attempt at labour input evaluation for three cases of tree tending operations on urban sites