Comparative analysis of agricultural tractors functional features determining their selection for the farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 71–77
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Comparative analysis of agricultural tractors functional features determining their selection for the farm

MAREK GAWORSKI, MICHAŁ CHOJNACKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at comparison of selected functional features for the three tractors that might be considered in the farm performing the machine fleet modernization. The comparative analysis, including statistical analysis, was carried out on the basis of survey investigations with consideration to various categories of tractor parameters and functional features assessed by the questioned persons.

Key words: survey, tractor, selection, comfort, three-point suspension system, fuel consumption.

Streszczenie: Porównawcza analiza funkcjonalnych cech ciągników rolniczych, kształtujących ich dobór do gospodarstwa. Celem pracy było porównanie wybranych cech funkcjonalnych trzech ciągników, które mogłyby znaleźć się w wyposażeniu gospodarstwa rolnego podejmującego modernizację parku maszynowego. Porównawczą analizę, w tym analizę statystyczną, przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, w których uwzględniono różne kategorie parametrów i cech funkcjonalnych ciągników ocenianych przez respondentów.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., CHOJNACKI M. 2011. Comparative analysis of agricultural tractors functional features determining their selection for the farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 71–77

 

Authors’address:
Marek Gaworski
Michał Chojnacki
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl
GAWORSKI M., CHOJNACKI M. Comparative analysis of agricultural tractors functional features determining their selection for the farm