Ecological treatment of grain in electric fields of high voltage

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 65–69
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Ecological treatment of grain in electric fields of high voltage

O.N. BEREKA, L.S. CHERVINSKIY
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract: A method and system for predisinfecting and processing of grain in electric fields of high voltage are presented.

Key words: electric field of high voltage, partial discharges, ozone, grain weight, plant.

Streszczenie: Ekologiczna obróbka ziarna w polu elektrycznym o wysokim napięciu. Przedstawiono opracowaną metodę oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu pola elektrycznego o wysokim napięciu na proces dezynfekcji i obróbki ziarna pszenicy. Stwierdzono wzrost plonów ziarna o 35% oraz zmniejszenie ilości zarodników grzybowych na powierzchni ziarna o 90%.

Please use the following format to cite the selected article:

BEREKA O.N., CHERVINSKIY L.S. 2011. Ecological treatment of grain in electric fields of high voltage. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 65–69

 

Authors’ address:
Bereka O.N., Chervinskiy L.S.
Education and Research Institute of Energetic and Automation
National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine
Heroyiv Oborony str. 15
03041 Kiev
Ukraine
BEREKA O.N., CHERVINSKIY L.S. Ecological treatment of grain in electric fields of high voltage