Investigations on porosity of extrudates at various buckwheat content in the mixture

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 49–55
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Investigations on porosity of extrudates at various buckwheat content in the mixture

TOMASZ ŻELAZIŃSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigations on porosity of maize-buckwheat extrudates are presented. The total pore area and the number of pores per area unit were determined. It was found that an increase in buckwheat content in the mixture caused changes in the internal structure of extrudates, especially an increase in air pore volume. The results of porosity investigations were related to longitudinal and radial expansion ratio; it confirmed the findings of Arhaliass et al. (2003), who pointed out that structure of extrudates is determined by the mentioned indices.

Key words: extrusion, buckwheat, porosity.

Streszczenie:  Badania porowatości ekstrudatów przy różnej zawartości gryki w mieszance. W pracy przedstawiono wyniki badań porowatości ekstrudatów kukurydziano-gryczanych. Określano ogólną powierzchnię porów na badanej powierzchni oraz liczbę porów na jednostkę powierzchni. Stwierdzono,  że wzrost udziału gryki w mieszance powodował zmiany w wewnętrznej strukturze ekstrudatu, a zwłaszcza zwiększenie wielkości porów powietrznych. Wyniki badań porowatości odniesiono do wskaźników ekspandowania wzdłużnego i promieniowego. Badania potwierdziły spostrzeżenia Arhaliassa i in. (2003), że struktura ekstrudatu uwarunkowana jest wartościami wskaźników ekspandowania promieniowego i wzdłużnego.

Please use the following format to cite the selected article :

ŻELAZIŃSKI T. 2011. Investigations on porosity of extrudates at various buckwheat content in the mixture. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 49–55

 

Author’s address:
Tomasz Żelaziński
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: tomasz_zelazinski@sggw.pl