Costs of covering green forage bales by various methods

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 35–40
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Costs of covering green forage bales by various methods

STANISŁAW GACH, KRZYSZTOF KOSTYRA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented costs of covering partially dried green forage bales designed for silage; the cost structure include machine, labour, fuel and foil costs. In covering cylindrical bales the highest cost was found for storing bales in the foil bags CW (68.0 PLN·t–1 d.m.), while the least cost for application of inline wrapping machine CSz (30.90 PLN·t–1 d.m.). In covering rectangular bales the most expensive was wrapping of single bales PP (59.80 PLN·t–1 d.m.), while the least expensive was application of in-line wrapping machine PSz (30.40 PLN·t–1 d.m.). In the cost structure the highest share was found for the foil cost, while the remaining cost components were small.

Key words: green forage, bale covering, specific costs.

Streszczenie:  Koszty ponoszone przy różnych sposobach osłaniania bel. Celem pracy było określenie kosztów ponoszonych przy różnych sposobach osłaniania bel. Do obliczeń wykorzystywano wartości parametrów i wskaźników techniczno-eksploatacyjnych stosowanych agregatów i maszyn  oraz innych parametrów i wskaźników dotyczących materiału roślinnego, jak również folii do osłaniania bel. Obliczenia kosztów dokonano z wykorzystaniem opracowanego programu komputerowego na podstawie przedstawionej metodyki. Określono koszty osłaniania bel dla wszystkich analizowanych sposobów w odniesieniu do jednostki masy suchej substancji zielonki w belach, z podaniem ich struktury, uwzględniającej: koszty maszyn, robocizny, paliwa i folii. Koszty określono dla różnych  średnic bel, jak również zróżnicowanego zagęszczenia bel cylindrycznych (0,18 t s.m·m–3) i prostopadłościennych (0,21 t s.m·m–3).

Please use the following format to cite the selected article:

GACH S., KOSTYRA K. 2011. Costs of covering green forage bales by various methods. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 35–40

 

Authors’ address:
Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
GACH S., KOSTYRA K. Costs of covering green forage bales by various methods