Foil consumption on joint wrapping of green forage bales

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 27–33
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Foil consumption on joint wrapping of green forage bales

STANISŁAW GACH
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The foil consumption on joint wrapping of bales were analyzed with consideration to various practical methods: wrapping of cylindrical bales with in-line wrapping machine (CSz), wrapping of rectangular bales with in-line wrapping machine (PSz), joint covering of cylindrical bales in the foil bags (CW), joint covering of rectangular bales (PW). There were developed the theoretical own dependences of specific foil consumption for all wrapping methods. These dependences were used in calculations of foil consumption with the use of specially developed computer software.

Key words: green forage, cylindrical bales, rectangular bales, joint wrapping, foil consumption.

Streszczenie: Zużycie folii przy grupowym osłanianiu bel zielonki. W pracy przedstawiono własne zależności zużycia folii przy grupowym osłanianiu bel. Uwzględniono przy tym wszystkie sposoby stosowane w praktyce: owijanie folią bel cylindrycznych owijarką szeregową – CSz, owijanie folią bel prostopadłościennych owijarką szeregową – PSz, osłanianie grupowe bel cylindrycznych w workach foliowych – CW, osłanianie grupowe bel prostopadłościennych – PW. Wyprowadzono własne zależności teoretyczne jednostkowego zużycia folii dla wszystkich sposobów grupowego osłaniania bel. Zależności te wykorzystano przy obliczeniu zużycia folii za pomocą opracowanego programu komputerowego.

Please use the following format to cite the selected article:

GACH S. 2011. Foil consumption on joint wrapping of green forage bales. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 27–33

 

Author’s address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
GACH S. Foil consumption on joint wrapping of green forage bales