Investigations on the quality of Polifoska distribution

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 21–26
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Investigations on the quality of Polifoska distribution

CZESŁAW WASZKIEWICZ, PAWEŁ KACPRZAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents statistical analysis of the results of measurements on the effect of design and exploitation parameters of the disk spreader on size reduction of Polifoska, expressed by the share of granules bigger than 1 mm.

Key words: disk spreader, Polifoska, disk rotational speed, angle of vane setting, number of vanes, kind of vanes, granule size distribution.

Streszczenie: Badania jakości wysiewu polifoski. Analiza statystyczna wyników badań wykazała, że wszystkie czynniki: prędkość obrotowa tarczy rozsiewającej, kąt ustawienia  łopatek na tarczy, liczba  łopatek na tarczy oraz rodzaj  łopatek w istotny sposób wpływają na jakość wysiewu polifoski, a różnice w udziale granul o wielkości powyżej jednego milimetra pomiędzy próbą bazową a poszczególnymi kombinacjami mogą wynosić powyżej 55%.

Please use the following format to cite the selected article:

WASZKIEWICZ Cz, KACPRZAK P. 2011. Investigations on the quality of Polifoska distribution. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 21–26

 

Authors’ address:
Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
WASZKIEWICZ CZ., KACPRZAK P. Investigations on the quality of Polifoska distribution