Efficiency of the mixed crops of spring cereals and legumes cultivated on sod-podzolic soil

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 15–19
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Efficiency of the mixed crops of spring cereals and legumes cultivated on sod-podzolic soil

ELENA N. PASYNKOVA, ALEKSANDER V. PASYNKOV
North-East Agricultural Research Institute of Russian Academy of Agricultural Sciences Kirov, Russia

Abstract: There were carried out investigations on spring cereal-legumes mixture cultivated on sod-podzolic soil. It was found that the mixed crops were more effective than their mono-crops by absolute protein contents and its yield from area unit, especially on a background without input of nitric fertilizers and at input of N30.

Key words: cereal-legumes mixture, yield, protein content, land equivalent ratio, sod-podzolic soil.

Streszczenie: Efektywność mieszanek zbóż jarych i roślin strączkowych uprawianych na glebie darniowo-bielicowej. W badaniach uprawy mieszanek zbóż jarych i roślin strączkowych na glebie darniowo-bielicowej stwierdzono ich większą efektywność w zakresie zawartości białka i plonu ziarna z jednostki powierzchni, w porównaniu z ich monokulturami. Szczególnie korzystne wyniki uzyskano w wariantach bez nawożenia azotowego i przy dawce N30.

Please use the following format to cite the selected article:

PASYNKOVA E. N., PASYNKOV A. V. 2011. Efficiency of the mixed crops of spring cereals and legumes cultivated on sod-podzolic soil. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 15–19

 

Authors’ address:
Elena Pasynkova, Aleksander Pasynkow
North – East Agricultural Research Institute
of Russian Academy of Agricultural Sciences,
Lenina str. 166 A
610007 Kirov
Russia
PASYNKOVA E.N., PASYNKOV A.V. Efficiency of the mixed crops of spring cereals and legumes cultivated on sod-podzolic soil