Effect of tractor traffic in traditional cultivation technology on the yield of winter rape

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 5–14
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Effect of tractor traffic in traditional cultivation technology on the yield of winter rape

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented results of a 3-year fi eld experiment aimed at determination of plant reaction to compaction caused by tractor wheel passage. Two experimental variants were compared: no-traffic and running over the winter rape plant rows. The
biggest and defi ned changes in measured parame-ters were found in the plants affected by the wheel running. It caused an increase in average soil pro-fi le compaction by about 43% and in soil density by over 0.25 g·cm–3 when compared with no-traffic object. Mechanical damage of plants and de-lay of their growth occurred in the rows compacted by outfits’ wheels during secondary cultivation and top-dressing operations. There was found a decrease in number of plants per 1 m by 23% and in number of siliques per plant by 43%; it resulted in a decrease in the seed yield by 54%.

Key words: winter rape, wheel compaction, yield.

Streszczenie: Wpływ przejazdów ciągnika w tradycyjnej technologii uprawy na plonowanie rzepaku ozimego. W pracy przedstawiono wyniki 3-letniego doświadczenia polowego, którego celem było określenie reakcji roślin na ich ugniecenie, powodowane przejazdem kół ciągnika. Największe i ukierunkowane zmiany wartości mierzonych parametrów dotyczyły rzędów roślin, po których przejeżdżały koła agregatów. Przejazdy agregatów po rzędach roślin powodowały zwiększenie średniej zwięzłości gleby w profi lu o około 43%, a gęstości gleby o ponad 0,25 g·cm–3 w porównaniu z obiektem bezprzejazdowym. W rzędach ugniatanych przez koła agregatów, w czasie pielęgnacji i pogłównego nawożenia, miało miejsce mechaniczne uszkadzanie roślin i hamowanie ich wzrostu. Stwierdzono spadek liczby roślin na 1 m w tych rzędach o 23%, liczby łuszczyn na roślinie o 43%, a w konsekwencji spadek plonu nasion o 54% w porównaniu z rzędami nieugniecionymi przez koła. W strefi e położonej między kołami ciągnika nie stwierdzono istotnych struktury plonu.

Please use the following format to cite the selected article :

BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2011. Effect of tractor traffic in traditional cultivation technology on the yield of winter rape. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 5–14

 

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polska

BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. Effect of tractor traffic in traditional cultivation technology on the yield of winter rape