Increase in the moose (Alces alces L. 1758) population size in Poland: causes and consequences

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (3), 2019: 203-214
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.20

Increase in the moose (Alces alces L. 1758) population size in Poland: causes and consequences

KATARZYNA DZIKI-MICHALSKA, KATARZYNA TAJCHMAN, MONIKA BUDZYŃSKA
Faculty of Biology, Animal Science and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The aim of the study was to characterise the determinants of the moose (Alces alces) population size in Poland, taking into account the methods for assessment thereof as well as animals' habitat preference and behaviour, and to identify problems associated with the increased population size in this species. The study presents threats posed by the overpopulation in these animals not only to their living habitat but also to the species itself. The process of habituation, which results in changes in the behaviour of free-living animals, may play an important role. It is advisable that steps should be taken to maintain healthy populations of moose on the one hand and mitigate the adverse effects of overpopulation in this species on the other hand. There is a need for a reliable method for making inventories of the species and resumption of the regulation of moose density by culling.

Key words: Alces alces, population size, behaviour, damage, collisions

Streszczenie: Wzrost liczebności populacji łosia (Alces alces L. 1758) w Polsce: przyczyny i konsekwencje. Celem pracy była charakterystyka czynników warunkujących liczebność populacji łosia (Alces alces) w Polsce z uwzględnieniem metod jej oceny oraz preferencji siedliskowych i wybranych cech behawioru zwierząt, jak również wskazanie problemów towarzyszących zwiększeniu populacji tego gatunku. W pracy przedstawiono zagrożenia wynikające z przegęszczenia populacji łosia dla środowiska, w którym bytuje, ale również dla opisanego gatunku. Znaczenie może mieć również proces habituacji, którego konsekwencją są zmiany w behawiorze zwierząt wolno żyjących. Istotne jest wprowadzenie działań, które z jednej strony będą w stanie utrzymać zdrową populację łosia, a z drugiej umożliwią zmniejszenie niekorzystnych konsekwencji wzrostu liczebności tego gatunku. Istnieje potrzeba wypracowania wiarygodnej metody inwentaryzacji tego gatunku, a następnie wznowienia regulowania zagęszczenia łosia drogą odstrzału łowieckiego.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIKI-MICHALSKA K., TAJCHMAN K., BUDZYŃSKA M. (2019) Increase in the moose (Alces alces L. 1758) population size in Poland: causes and consequences. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3): 203-214. DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.20

Authors’ address:
Katarzyna Dziki-Michalska
Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin Poland
e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl