Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 1. Honey

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 153-158
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.16

Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 1. Honey

ELŻBIETA KOPAŁA, EWA KUŹNICKA, MAREK BALCERAK
Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The survey concerning the market consumer preferences of bee products was based on the internet anonymous questionnaire (517 persons). Over 95% of respondents declared honey consumption. More men than women eat honey. The quantity and frequency of honey use increases with age. As many as 70% of respondents sweeten using honey. The respondents choosing honey follow mainly the taste, individual properties of type of honeys, availability, price and appearance. Respondents the most willingly consume honey coming from Poland, and more than half of the respondents buy honey directly from a beekeeper. The most preferred are multi-flower, lime, acacia, buckwheat, ho-neydew and rapeseed honeys. A definitely higher percentage of respondents working in the sectors related to agriculture ate buckwheat, heather and dandelion honeys.

Key words: consumer preferences, honey

Streszczenie: Badanie preferencji konsumenckich na rynku produktów pszczelich, Część 1. Miód. Celem pracy było zbadanie preferencji konsumenckich na rynku produktów pszczelich na podstawie 517 ankiet internetowych. Ponad 95% respondentów, a wśród nich więcej mężczyzn niż kobiet zadeklarowało konsumpcję miodu. Ilość i częstotliwość włączania miodu do swojej diety wzrastała wraz z wiekiem. Ponad 70% ankietowanych zastępowała cukier miodem. Wybierając miód, większość osób kierowała się kolejno jego: smakiem, właściwościami, dostępnością, ceną i wyglądem. Konsumenci preferowali polskie miody, a połowa z nich kupowała miód bezpośrednio od pszczelarza. Największą popularnością cieszył się kolejno miód: wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, rzepakowy oraz spadziowy. Zdecydowanie więcej respondentów pracujących w sektorach związanych z rolnictwem konsumowało miód gryczany, wrzosowy i z mniszka lekarskiego.

Please use the following format to cite the selected article:

KOPAŁA E., KUŹNICKA E., BALCERAK M. (2019). Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 1. Honey. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 153-158. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.16

Authors’ addresses:
Ewa Kuźnicka
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydział Nauk o Zw
zętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: ewa_kuznicka@sggw.pl