Influence of transport on selected quality factors of rabbit meat

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 57 (3), 2018: 289-297
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 57 (3), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.3.28

Influence of transport on selected quality factors of rabbit meat

JOANNA SKŁADANOWSKA-BARYZA, AGNIESZKA LUDWICZAK, ŁUKASZ SIKORA, MARTA BYKOWSKA, MAREK STANISZ
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Poznan University of Life Sciences

Abstract: The aim of this study was to examine the influence of transport on the quality characteristics of rabbit meat determining its technological usefulness. Meat from 20 hybrid rabbits (male crossbreds of two French hybrids: Martini and Hyla) aged 90 days was analysed in the study. The control group (10 rabbits) was transported after weaning (at the age of 50 days) and was fattened at the experimental farm until the age of 90 days. The experimental group (10 rabbits) was transported directly prior to slaughter. After 24 h and 48 h from the slaughter the pH in the experimental group was higher (P < 0.01) compared to pH of meat in the control group. The transport significantly affected L* measured 48 h post-slaughter. Rabbit meat from the experimental group was darker compared to meat from the control group (P < 0.01). The transport also caused a higher a* measured 45 min post-slaughter compared to the control (P < 0.01). The meat of rabbits fattened in the experimental farm characterised with significantly lower drip loss, free water and plasticity compared to the meat of rabbits transported directly prior to slaughter. On the basis of the research results one can conclude that the transport taking place directly before slaughter negatively affected the quality of rabbit meat, leading to abnormal quality conditions expressed with high pH and dark colour.

Key words: rabbit meat, transport, meat quality, transport, stress, DFD

Streszczenie: Wpływ transportu na wybrane cechy jakościowe mięsa króliczego. Celem doświadczenia była ocena wpływu transportu na cechy jakościowe mięsa królików decydujące o jego przydatności technologicznej. Badaniu poddano mięso pochodzące od 20 królików hybrydowych (samce, krzyżówka dwóch linii francuskich: Martini i Hyla) ubitych w wieku 90 dni. Grupa kontrolna (10 królików) została przetransportowana po odsadzeniu (wiek 50 dni) i utrzymywana na terenie gospodarstwa doświadczalnego do wieku 90 dni. Grupa eksperymentalna (10 królików) została przetransportowana tuż przed ubojem. Analizowane króliki brojlerowe nie różniły się istotnie masą ciała. Po 24 i 48 h pH w grupie było istotnie wyższe (P < 0.01) od tego w grupie kontrolnej. Transport miał znaczący wpływ na L* mierzone po 48 h od uboju. Mięso królików z grupy eksperymentalnej było ciemniejsze w porównaniu do królików z grupy kontrolnej (P < 0.01). Transport spowodował także większą wartość a* w grupie eksperymentalnej w stosunku do grupy kontrolnej (P < 0.01) 45 min po uboju. Mięso królików przewiezionych do gospodarstwa tuż po odsadzeniu charakteryzowało się znacznie mniejszym wyciekiem naturalnym, mniejszą zawartością wody wolnej oraz mniejszą plastycznością w porównaniu do mięsa królików przetransportowanych tuż przed ubojem (P < 0.01). Na podstawie wyników wnioskuje się, że transport mający miejsce bezpośrednio przed ubojem doprowadził do obniżenia jakości mięsa, powodując zbyt małe zakwaszenie poubojowe mięśni, a co za tym idzie ciemną barwę i dużą wodochłonność charakterystyczną dla tego typu surowca mięsnego.

Please use the following format to cite the selected article:

SKŁADANOWSKA-BARYZA J., LUDWICZAK A., SIKORA Ł., BYKOWSKA M., STANISZ M. (2018). Influence of transport on selected quality factors of rabbit meat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 57(3): 289-297. DOI 10.22630/AAS.2018.57.3.28

Authors’ addresses:
Joanna Składanowska-Baryza
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las, Złotniki, Poland
e-mail: jskladanowska92@gmail.com