Determination of temperature during friction welding of nodular cast iron

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 71 (Agricultural and Forest Engineering) 2018: 119-126
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 71, 2018)
DOI 10.22630/AAFE.2018.71.12

Determination of temperature during friction welding of nodular cast iron

RADOSŁAW WINICZENKO1, ANDRZEJ SKIBICKI2
1 Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Science and Technology in Bydgoszcz

Abstract: Friction welding of nodular cast iron was carried out to examine the temperature distribution near the weld interface during welding. The temperature was measured using thermocouples installed at different locations of the joint-interface. The peak heating temperature at x = 2 mm from the interface is 910.5°C for friction time t = 100 s. Moreover, the welding temperature at the axial center was about 100°C higher than that at the periphery of the joints. The temperature value reaches the peak value but does not exceed the melting point of nodular cast iron, i.e. 1,500°C.

Key words: friction welding, nodular cast iron, temperature distribution

Streszczenie: Oznaczanie temperatury podczas zgrzewania tarcicowego żeliwa sferoidalnego. W pracy przeprowadzono badania eksperymentalne rozkładu temperatur podczas zgrzewania tarciowego żeliwa sferoidalnego. Pomiary temperatur przeprowadzono z wykorzystaniem termo-par umieszczonych w odległości 2, 4 i 6 mm od płaszczyzny zgrzewania zarówno na powierzchni, jak i w osi złącza. Najwyższą temperaturę równą 910°C osiągnięto w osi złącza w odległości 2 mm od linii zgrzewania. Wartości temperatury w osi złącza były około 100°C większe tych panujących na jego powierzchni. Tak wysoka temperatura ma istotny wpływ na przemiany strukturalne i właściwości mechniczne formowane podczas chłodzenia złącza.

Please use the following format to cite the selected article:

WINICZENKO R., SKIBICKI A. (2018) Determination of temperature during friction welding of nodular cast iron. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 71: 119-126. DOI 10.22630/AAFE.2018.71.12

Authors’ addresses:
Radosław Winiczenko
Katedra Podstaw Inżynierii
Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa Poland
e-mail: radoslaw_winiczenko@sggw.pl

Andrzej Skibicki
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Poland
e-mail: askibic@utp.edu.pl